Együttműködő szervezetek


Szülői szervezet
Legfontosabb partnerünk a szülő. A folyamatos, kölcsönös információ, a rendszeres kontaktus biztonságot ad a szülőknek, pedagógusoknak, s pozitívan befolyásolja a gyermekek egészséges fejlődését. Az óvodában a szülők által választott képviselők alkotják a Szülői Szervezetet, aki közvetlen kapcsolatot tart az óvoda vezetésével, továbbítja a felvetődő kéréseket, problémákat. Segítséget adnak a programok megszervezésénél, megoldások keresésénél. Mindenkor a gyermekeket érintő kérdésben tanácskozási, véleményezési joggal élhetnek. Elképzeléseik továbbítását az intézményvezetővel történő rendszeres megbeszélés biztosítja.
A minőségfejlesztés bevezetésével meghatározott ütemben mérjük igényeiket, elégedettségüket. Az elégedettségi vizsgálat eredményéről tájékoztatást kapnak, illetve a fejlesztések irányát is megismerhetik.

Gyermekmosoly Alapítvány
A Kipp-Kopp Óvodában folyó nevelőmunka magasabb színvonalának, szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében alakult alapítványunk 1999-ben.
A gyermekek szabadidős tevékenységeinek szervezése és finanszírozása, az évek során kialakult hagyományos ünnepek erősítése, a család-óvoda kapcsolatát segítő közös programok már bizonyították, hogy alapítvány keretén belül sok alkalom adódik a tartalmasabb óvodai élet, közösség formáló tevékenységek biztosítására.
A kezdeti felajánlások után, pályázatok írásával kapott összeg, majd a személyi jövedelem adó 1%-ának támogatásával tudja továbbra is segíteni, hogy gyermekeink várost elhagyó kiránduláskor, a családdal közös rendezvényeken sok-sok élménnyel gazdagodjanak.


Továbbra is várjuk a szülők segítségét, támogatását.
Különösen örülünk a felajánlott 1%-nak.

Gyermekmosoly Alapítvány
Kedvezményezett adószáma:
18686177-1-13
Számlaszámunk:
11742135-20082226
A gyermekek nevében köszönjük segítségüket.