Humán erőforrásaink

Az érkező gyermekeket jól összeszokott nevelői közösség várja, akik családi biztonságot adó, szeretetet sugárzó légkörben kívánják nevelni őket. Közösségünk törekszik arra, hogy megfeleljen a kor kihívásainak. Nevelő munkánk eredményességét segíti a szakirányú és szakvizsgás végzettségek megszerzése. Minden csoportban két óvodapedagógus dolgozik, munkájukat szakképzett dajka néni és pedagógiai asszisztens segíti. Csoportszobáink berendezése és dekorációi tükrözik a csoportok egyediségét, az óvodapedagógusok személyiségét. Szabad teret engedve a kreativitásnak, az egyedi ötletek megvalósításának. Terveinkről, céljainkról nem csak beszélünk, hanem a feltételeket megteremtve meg is valósítjuk, a meglévő szakembereink mozgósításával, személyiségük, rátermettségük érvényesítésével tudjuk színesebbé, tartalmasabbá tenni óvodánk életét. Pedagógiai programunk megvalósítása egyedi óvoda képet tükröz. Az óvodatitkár munkája biztosítja az adminisztráció területén az átláthatóságot, a működés folyamatosságát. Karbantartónk felel a környezet biztonságáért. Külső szakemberek is segítik munkánkat: óvodapszichológus, a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei: logopédus, pszichológus, pszichopedagógus, mozgásfejlesztő.