Közzétételi lista


Az intézmény adatai

Az intézmény neve:

Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda

Székhelye:2440 Százhalombatta, Gesztenyés köz 1-3.
Tel./fax. 06 23 354-168
06 23 354-267
kippkopp@mail.battanet.hu

Az intézmény fenntartója:Százhalombatta Város Önkormányzata

Óvodai csoportok száma: 4

A csoportok gyermeklétszáma a 2019. október 1-jai statisztika alapján:


Zsiráf csoport: 20 fő

Maci csoport: 23 fő

Vackor csoport: 22 fő

Napraforgó csoport: 22 fő

Összesen: 87 fő


89/2019.(III.28.) Önkormányzati határozat alapján az óvoda 4 csoporttal működik.

A felvehető gyermekek létszáma: 100 főAz óvoda személyi feltételei

Az óvodában dolgozók száma: 16 fő


Óvodapedagógusok:

Óvodánk óvodapedagógusainak száma: 9 fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:

Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógus: 9 fő ebből

 • Óvodai szakértő szakvizsgázott: 1 fő
 • Szakvizsgázott vezető pedagógus: 2 fő
 • Gyermektánc az óvodában szakvizsgázott: 1 fő
 • Fejlesztő pedagógus szakirányú: 1 fő
 • Fejlesztő pedagógus szakvizsga: 1 fő
 • Anyanyelvi fejlesztő szakirányú: 1 fő
 • Drámapedagógus: 1 fő


Pedagógiai munkát segítők:

 • Pedagógiai munkát segítők száma: 6 fő ebből
 • Pedagógus asszisztens gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel: 1 fő
 • Dajka szakképesítéssel, érettségivel: 2 fő
 • Dajka szakképesítéssel: 2 fő
 • Óvodatitkár középfokú közgazdasági végzettséggel: 1 fő


Egyéb segítők: 1 fő ebből

 • Takarító : 1 fő (részmunkaidőben)


Csoportjaink:

Zsiráf csoport:

Tóthné Besenyei Ibolya

Baki Bálintné

Dajka: Radicsné Tóth Tímea

Csoportlétszám: 21 fő

Maci csoport:

Szalai Enikő

Radomszkiné Csoltó Csilla

Dajka: Zsidákovitsné Klein Boglárka

Csoportlétszám: 23 fő

Vackor csoport:

Karácsony Éva

Gáspár Éva

Dajka: Kocsis Adrienn

Csoportlétszám: 23 fő

Napraforgó csoport:

Cserkutiné Fehérvizi Virág

Rappai Szilvia

Dajka: Vittinger Mónika

Csoportlétszám: 22 fő


Ünnepélyek, hagyományok


 

Megnevezés

Felelős

Időpont

Ellenőrzés

Szeptember

Kipp-Kopp napok


Nefelejcs bábszínház


Étkezzünk egészségesen


Családi nap:
Sportol az óvoda

Karácsony Éva

Takácsné Simonics Judit

2019.09.23-09-27.


2019.09.24.

10.00.-11.00.

2019.09.25.

15.00.-17.00.

2019.09.27.

15.00.-18.00.

Óvoda vezető helyettes

Október

Állatok Világnapja

Karácsony Éva

Gáspár Éva

2019-10-04.

8.00.-11.30.

Óvoda vezető helyettes

December

Adventi időszak

Óvodapedagógusok

2019-12-02.-12.20.

Óvodavezető

 

Mikulás

Tóthné Besenyei Ibolya

2019-12-06.

9.30.-11.30.

Óvodavezető

 

Karácsony

Szalai Enikő

Radomszkiné Csoltó Csilla

2019-12-18.

9.00.-11.30.

Óvoda vezető

helyettes

Január

Magyar kultúra napja

Tóthné Besenyei Ibolya

2020-01-22.

10.00.-11.00.

Óvodavezető

Február

Farsangi hét


Színház


Alkotónap


Farsangi bál

Rappai Szilvia, Cserkutiné Fehérvizi Virág

2020.01.27-31.


2020.01.27.

10.00.-11.00.

2020.01.29.

9.00.-11.00.

2020.01.31.

8.00.-11.30.


Óvodavezető

 

Óvodai bálTéltemetés:

Takácsné Simonics Judit

Feketéné Zörgő Éva

Szülői Szervezet

2020-02-08

18.00.-02.00.

Óvoda vezető helyettes

 

Kiszebáb égetés

Rappai Szilvia, Cserkutiné Fehérvizi Virág

2020-02-19

10.30.-11.00.

Óvodavezető

Március

Március.15.
Nemzeti ünnep

Óvodapedagógusok

2020-03-13.

10.00.-11.00.

Óvoda vezető helyettes

 

Apa- papa nap

Óvodapedagógusok

2020-03-17.

15.00-16.00.

Óvodavezető

 

Vizek Világnapja

Óvodapedagógusok

2020-03-23.

9.30.-11.30.

Óvodavezető

Április

Költészet napja

Tóthné Besenyei Ibolya

2020-04-16.

15.00.-16.00.

Óvodavezető

 

Húsvéti tojáskeresés

Baki Bálintné

2020-04-08.

10.00-11.00.

Óvoda vezető helyettes

 

Föld napja

Rappai Szilvia, Cserkutiné Fehérvizi Virág

2020-04-22.

15.00.-17.00.

Óvodavezető

Május

Anyák napja- anya- mama nap

Óvodapedagógusok

2020-05-04.

15.00.-16.00.

Óvodavezető

 

Madarak, fák napja

Gáspár Éva

Karácsony Éva

2020-05-11.

15.00.-17.00.

Óvoda vezető helyettes

 

Évszaklapozgató

Óvodapedagógusok

2020.05.25-28.

16.00.-17.00.

Óvodavezető

Június

Kirándulások

Baki Bálintné

Tóthné Besenyei Ibolya

2020.06.02-05.


Középsősök:

9.00.-15.00.

Nagycsoportosok:

8.30.-18.00.

Óvoda vezető helyettes

Folyamatos

Csoportszokások, hagyományok

Óvodapedagógusok

Folyamatos

Óvodavezető

Felnőttek ünnepei


Mikulás parti,


Jubileum, nyugdíjas búcsúztató


Kirándulás


Alkalmi összejövetelek
Közalkalmazotti Tanács

2019.06.06.

17.00.-20.00.

2020.06.30.

17.00.-19.00.


2020.06.16.

8.00.-18.00.

Folyamatos


Óvodavezető

Felvételi tájékoztató

A 20/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet 20.§.(1-8) bekezdése alapján:
 • Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20. és május 20-a között kerül sor.
 • A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről hirdetményt tesz közzé 30 nappal megelőzően.
 • A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába. Külföldön tartózkodás esetén a szülő köteles értesíteni a jegyzőt.
 • Az óvoda vezetője értesíti jegyzőt, amennyiben a felvételi körzetében lakó óvodába kötelezett gyermek nem iratkozott be.
 • A szülő köteles a beiratkozáskor bemutatni:
  • A gyermek személyazonosító illetve lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
  • A szülő személyazonosító, és lakcímkártyáját
 • Az óvoda vezetője írásban értesíti a szülőt az óvodai felvétel tárgyában hozott döntéséről (indoklással, fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, a szülő amennyiben az óvodai beiratkozás napján az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, elektronikus úton kap értesítést).
 • Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
 • Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja.
 • A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 4Az óvodai nevelés rendje
 • Óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak
 • Óvodánk 5 óra 30 perctől 17 óráig fogadja a gyermekeket.
 • Az intézmény minden év nyarán 4 hétig zárva tart, ennek pontos időpontját az adott év február 15-ig tesszük közzé a szülők számára. Az óvodai zárás idejére a szülő megfelelő indokkal kérheti gyermeke elhelyezését a város kijelölt óvodájában.


Rendezvényeink, eseményeink:

Nevelés nélküli munkanap

Az intézmény a nevelési év során 2 napot nevelési időben, 3 napot szünetekben használhat fel. A 2019/2020. nevelési évben 4 nap kerül felhasználásra

Térítési díjfizetési kötelezettség:


Minden szülő köteles gyermeke étkezésének díját a meghatározott időpontban kifizetni.
A befizetések időpontja, módja a VCSGK Gazdasági Szervezet tájékoztatása alapján megtalálható az óvoda faliújságján.

A térítési díj egy napra: 420 Ft Áfával. 

A fenntartó által adható kedvezmények:

 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (100 %)

328/2011.(XII.29) Kormányrendelet alapján normatív kedvezmény:

 • Tartós beteg (100 %)
 • Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek. (100 %)
 • Családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek (100 % támogatás)
 • Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (100 % támogatás)
 • A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 128.811, - Ft-ot. (100 %)

A jogosultsági igénylési feltételek Százhalombatta Város honlapján megtalálhatók.


Letölthető dokumentumok:


Pedagogiai_Program_201810.pdf
Megnyitás

Szervezeti Működési Szabályzat 2020.pdf
Megnyitás

Adatkezelési szabályzat KippKoppÓvoda 20200213.pdf
Megnyitás

Házirend 201910_1.pdf
Megnyitás