Óvodai életünk

Hitvallásunk már több mint harminc esztendeje, hogy családias légkörűgyermek-központú nevelést valósítsunk meg. Óvodai nevelésünkben a fő hangsúlyt a JÁTÉK kapja, mely arra ösztönzi a kis gyermeket, hogy minden érzékszervével birtokba vegye a világot, megismerje környezetét, társait és önmagát. Személyiségét a játék, az egyéni tapasztalatszerzés, a szabad alkotás, a mese, vers, ének és mozgás fejleszti leginkább, ezért egész nap lehetőséget kínálunk ezekben a tevékenységekben való zavartalan elmélyülésre.


„A kisgyermekekkel mindent elérhetünk személyes példa és tett által:” (
Brunszvik Teréz)


Óvodai nevelésünk alapját az általunk készített Pedagógiai Programunk képezi.


Csoportjaink szervezését a beíratott gyermekek életkorához és a szülők igényeihez alakítjuk, ezért óvodánkban azonos életkorú és vegyes csoportokat is szervezünk. Programunk kiemelt területe az egészséges életmódra nevelés és család óvoda kapcsolatának erősítése. Nevelésünkben a játék és a tanulás nem választható el egymástól. A játékba integrált tanulás, az óvodai nevelés komplex tevékenység rendszerében válik hatékonnyá és eredményessé.


1. Színes napok az óvodában


Óvodánkban a különböző jellegű ünnepek, rendezvények már hagyománnyá váltak, amelyek a közös élmény átélésével fokozzák a gyermekek közösséghez tartozását.
Ünnepeink, megemlékezéseink az évszakváltáshoz kapcsolódó néphagyományok, a nemzeti ünnepek, világnapok valamint az óvoda közössége és a szülők bevonásával megrendezett napok köré csoportosulnak.
Hagyományos napjainkon mindig nagy hangsúlyt kap az előkészítés, amelyben a gyermekek és az óvónők közösen teremtik meg az ünnepi hangulatot.

 • Gyermeknapi kirándulások, programok
 • Születésnapok
 • Állatok napja
 • Mikulás
 • Karácsony
 • Víz világnapja
 • Március 15.
 • Húsvét
 • Madarak, fák Napja
 • Pünkösd
 • Környezetvédelmi nap


Szülők bevonásával szervezett programok:

 • Kipp-Kopp Hét
 • Farsangi Hét
 • Családi kirándulások
 • Föld napja
 • Nyitott - és nyílt napok
 • Szülős beszoktatás
 • Anya-mama nap
 • Apa-papa nap
 • Évszaklapozgató
 • Szülői értekezletek
 • Egyéni beszélgetések
 • Napi kapcsolattartás
 • Családlátogatások
 • Szülői Szervezet megbeszélése
 • Igény- és elégedettségi vizsgálatok
 • Karácsonyi sütések
 • Adventi koszorúkészítés2. Minőségfejlesztés az óvodában

 • Célunk, hogy közvetlen és közvetett partnereink elégedettsége folyamatosan fennmaradjon.
 • Ápoljuk a fenntartóval meglévő kapcsolatot, az információs rendszer hatékonyabbá tételével fejlesztjük együttműködésünket.
 • Megtartandó értéknek tekintjük, hogy az intézményünk által kialakított és megtartott arculatunkat, hagyományrendszerünket erősítsük, amelyet a helyi nevelési programunk tükröz.
 • Gondos odafigyeléssel és nevelő munkánk színvonalának folyamatos emelésével biztosítjuk a gyermekek esélyegyenlőségét.
 • A kor változásaihoz igazodó nyitott, kreatív, a szakmai kihívásokra fogékony, stabil, innovatív nevelő testületünk megtartása.
 • A családi nevelést kiegészítve a megkezdett úton tovább haladva olyan óvodai légkört szeretnénk kialakítani, amelyben a gyermek, szülő, pedagógus, pedagógiai munkát segítő egyaránt jól érzi magát.
 • Intézményünkben a minőségirányítási rendszer alkalmazásával erősödjön a folyamatos fejlesztés szemlélete. Képesek legyünk arra, hogy szervezetünk sikerrel tudjon alkalmazkodni az állandóan változó külső és belső elvárásokhoz.


3. Zöld Óvoda

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások minisztériuma által meghirdetett „Zöld Óvoda 2018.” cím elnyerésére kiírt pályázatunk a szakértők által kialakított szakvélemény, Értékelő Bizottság javaslata alapján harmadik alkalommal is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet.

A pályázat célja: Az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön.
Az óvodai környezeti nevelés célja az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele.
A „Zöld Óvoda” cím alkalmazható: az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia: tagja lesz a Zöld Óvodák hálózatának, kapcsolatrendszere bővül, programok kínálata segíti szakmai fejlődését.

A mi Zöld Óvodánkban:

 • Egészségnapokat szervezünk a városi egészségnevelő közreműködésével
 • Minden nap fogyasztunk zöldséget, gyümölcsöt mely biztosításában segítenek a szülők
 • Folyamatosan biztosítjuk, hogy ihassanak a gyermekek
 • Udvarunk lepke és rovarbarát, lágy- és fás szárú növényekkel
 • Veteményes-, fűszer-, és virágos kertünk, kerti tavunk van.
 • Új növényeinket tudatosan telepítjük.
 • A konyhai ételmaradékot kutyamenhelyre szállítják.
 • A dajka nénik ÖKO tisztítószereket használnak
 • Szőnyegtisztító és atkamentesítő takarítógép is biztosítja a szőnyegeink tisztaságát.
 • Ültetünk kukoricát, borsót, palántázunk paradicsomot, melyek gondozásában részt veszünk.
 • A szőlőt, szilvát, meggyet, szedret leszedjük és közösen fogyasztjuk.
 • Minden csoportunkban van természetsarok – a gyűjtött kincseinkkel, növényeinkkel, a vizsgálódáshoz szükséges eszközökkel.
 • Bútoraink és tárolóink természetes anyagokból készülnek.
 • Csoportjainknak egyéni arculatuk van.
 • Folyosónkon és a csoportokban akváriumok találhatók
 • Szelektíven gyűjtjük a papírt, a műanyagot, az elemeket, csoportos és óvodai szinten.
 • A barkácsoláshoz újrahasznosítjuk az anyagokat
 • Zöld híradónkról mindenki tájékozódhat az aktuális zöld hírekről.
 • Az egész óvodában vigyázunk a tisztaságra.
 • Saját fűszerkerti gyógynövényeinkből főzünk teát.
 • Nagycsoportos gyermekeink maguk készíthetik el tízóraijukat.
 • Együtt készítünk a gyermekekkel gyümölcs- és zöldségsalátákat, befőtteket, savanyúságot télire.
 • Teakonyhánk sütőjében sül a tök, az alma, a krumpli
 • Kiszolgáló helyiségeink emberközpontúak
 • Mozgásfejlesztő eszközeink beszerzése folyamatos
 • A szabadban töltött idő „kincset” ér az egészség megóvása érdekében.
 • A séták, kirándulások, túrák kiemelt helyen szerepelnek pedagógiai programunkban.
 • Óvodánk a Madárbarát Óvoda programban is részt vesz. Gondoskodunk télen-nyáron a hozzánk érkező madarakról.

2016. májusában adtuk át a Madarak Fák Napja alkalmából Madárbarát Mintakert Tanösvényünket, amelynek megismerését kiterjesztettük a város nagycsoportos óvodásai és kisiskolásai számára is.


4. Egyéb jellemzők

 • Tornatermünk teret ad a szervezett és szabad mozgás szervezésére is. Eszközeink lehetőséget adnak a tartás javítására, lábboltozat erősítésére, az állóképesség, edzettség kialakítására.
 • Vízhez szoktatásra heti egy alkalommal visszük el gyermekeinket a Városi uszodába.
 • Ovi focit a VUK Se. edzője tartja nagycsoportos gyermekeinknek, melyet alapítványunk támogat.
 • Logopédusunk a nevelési év elején végzett szűrő vizsgálat alapján logopédiai foglalkozásokat tart.
 • Az óvodapszichológus hetente látogat óvodánkba.
 • A Gyermekvédelem kiemelt feladataként közreműködünk a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében és feltárásában.
 • Óvodánk könyvtára segíti gyermekek olvasóvá nevelését. Kialakított „Zöld” könyvtári részünk által megismerkedhetnek a környezetvédelemhez kapcsolódó anyagokkal. Szakkönyvtárunk elősegíti a pedagógusok naprakész szakmai fejlődését.
 • Zenei eszköztárunk Orrff és egyéb hangszereivel segíti a differenciált zenei fejlesztés megvalósítását. Egyszerű népi hangszereink nap mint nap előkerülnek a csoportokban. Az óvodapedagógusok hangszeres játékukkal és igényesen válogatott nép- és komolyzenei anyagokkal ismertetik meg a gyermekeket. A néptánc kiemelt helyen szerepel.
 • A külső világ tevékeny megismerését segíti a környezeti- és matematikai eszköztárunk.
 • A bábozás, dramatizálás bőséges kelléktára lehetőséget ad a gyermekek szabad önkifejezésének.
 • Teakonyhánkban a sütés, főzés lehetőségét minden csoportunk kihasználja.
 • Az ételallergiás gyermekek étkeztetését biztosítjuk.
 • Százhalombattai Kosárlabda Sport Egyesület szervezésében gyermekeink Ovi kosár foglalkozásokon vehetnek részt. 


5. Tehetséggondozás az óvodában

Óvodánk 2017. novemberétől Regisztrált Tehetségpontként működik.

2019. március 21-től

Tehetségműhelyeink:

 • Nyelvi tehetségterület: Játszani jó! – drámaműhely
 • Zenei tehetség terület: Zenemanók tehetségműhely
 • Testi kinesztetikus tehetségterület:
            - Iglice néptánccsoport
            - Pattogó, kapkodó mozgásműhely
 • az interperszonális és az intraperszonális képességek fejlesztésével.

6. Ovizsaru program


Mi is az Ovizsaru program?

Óvodás korú gyermekek bűnmegelőzési programja.

Az óvodáskorú gyermek fokozottan ki vannak téve kisebb-nagyobb baleseteknek. Életkori sajátossága a játékosság és kíváncsiság, de még nincs elég tapasztalata, így sokszor nem ismeri fel a veszélyt sem, és nem is tud megfelelően viselkedni. Ennek a programnak a célja a gyermekek védelme - gyermekek sérelmére elkövetett- bűnözéssel szemben.

A főként a nagycsoportos korosztály számára kidolgozott bűn - és baleset-megelőzési témájú program célja a gyermekek áldozattá válásának megelőzése, biztonságérzetük erősítése, és annak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.

Miért a nagyok?

Mert ők hamarosan iskolába mennek, hosszabb-rövidebb időt már egyedül illetve felnőtt felügyelete nélkül is eltölthetnek otthon vagy a játszótéren, adott esetben önálló döntésekre kényszerülhetnek. Saját érdekükben életkori sajátosságaiknak megfelelő módon kell őket felkészíteni, tájékoztatni a biztonságos és helyes viselkedésformákat illetően.

Az óvodai foglalkozásokon és az otthoni feladatokon keresztül szerepet vállal benne az egyenruhás rendőr, az óvodás, az óvónő, a szülő, akár a nagyobb testvér, nagyszülő is.

A program több modulból áll, mely a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve mesékre, történetekre, szerepjátszásra épül. Az első foglalkozás egyenruhás rendőr közreműködésével, a témák feldolgozását segítő kesztyűbábok megszemélyesítésével („Rendőr Robi, Rosszcsont Ricsi”), bemutatásával és átadásával történik. A további foglalkozásokat a programban résztvevő csoport pedagógusa tartja meg a vele történt módszertani konzultációt követően, a rendőrség által biztosított oktatási egységcsomag segítségével.


7. Sakkpalota program

Innovációnk, a Polgár Judit Sakk Alapítvány óvodások számára kidolgozott Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program bevezetése óvodai csoportfoglalkozás keretében. A sakkjátszótér program felkészíti a gyermekeket az iskolaérettség kritériumoknak való megfelelésre.

Óvodánk országos szinten az elsők között alkalmazza a sakkot eszközként, komplex fejlesztésre az óvodai nevelésben a nagycsoportos korú gyermekek számára.